Chính sách bảo mật

Khi truy cập vào trang web new88-casino.top, chúng tôi có thể thu thập một số thông tin cá nhân nhất định như tên, địa chỉ email, số điện thoại, v.v. Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân khi bạn cung cấp cho chúng tôi đối với mục đích nhất định và tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan.

Các thông tin cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được sử dụng để cung cấp các dịch vụ và chức năng của trang web new88-casino.top, phản hồi cho các yêu cầu của bạn và cung cấp thông tin liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.

1.1. Cookies

Chúng tôi sử dụng cookies để thu thập thông tin liên quan đến việc sử dụng trang web và cải thiện trải nghiệm của người dùng. Cookies là các tệp văn bản nhỏ mà trang web gửi cho trình duyệt và lưu trữ trên ổ cứng của người dùng. Người dùng có thể tắt cookies trong trình duyệt của mình, nhưng điều này có thể làm giảm hiệu quả và tính năng của trang web.

  • Cookies cần thiết: Các cookies này là cần thiết để trang web hoạt động đúng, bao gồm việc đăng nhập và thao tác mua hàng.
  • Cookies phân tích: Chúng tôi sử dụng cookies phân tích để theo dõi lưu lượng truy cập và hiểu cách người dùng tương tác với trang web.
  • Cookies quảng cáo: Chúng tôi có thể sử dụng cookies quảng cáo để cá nhân hóa quảng cáo cho người dùng.

1.2. Chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có sự đồng ý của bạn hoặc nếu cần thiết để tuân thủ các quy định pháp luật.