Điều khoản sử dụng

Bằng việc truy cập và sử dụng trang web new88-casino.top, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây:

1. Đăng ký thành viên

Để sử dụng đầy đủ các tính năng của trang web, người dùng cần đăng ký tài khoản thành viên. Thông tin đăng ký phải chính xác và không vi phạm quy định pháp luật.

  • Người dùng có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập và không chia sẻ cho người khác.
  • Bất kỳ hành vi vi phạm quy định đăng ký tài khoản sẽ bị xử lý theo luật pháp.

2. Bản quyền và sở hữu trí tuệ

Các tài liệu, nội dung và dịch vụ trên trang web new88-casino.top được bảo vệ bởi luật bản quyền và sở hữu trí tuệ. Người dùng không được sao chép, phân phối hoặc sử dụng một cách phi pháp các tài liệu trên trang web.

  • Người dùng có quyền sử dụng thông tin và tài liệu trên trang web chỉ cho mục đích cá nhân và phi thương mại.
  • Mọi hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ sẽ bị xử lý theo luật pháp hiện hành.